Kamala Investments

Vi går aktivt in som investerare i olika projekt,